חיים עשה קסם

חבר שלי חיים מירושלים יודע לעשות קסמים ולא מהיום, רק שהיום קיבלתי ממנו בדואר אחד חדש עם ניצוץ.
לא, לא זריזות ידיים, גאונות מכחול.