השנה מתוזמנת העשרה באחוזי השומן

מתוך יומנה של חובבת כובעי הקש התנוססה זיקתה המורעבת לידע. סקרנות של זאבה ולב מבזלת פרחו מבין הדפים המתפוררים.

להעביר את הכל למדיום דיגיטלי, הייתה משימה שבתה הקשישה – כבר שנים מהגרת בלתי חוקית בשדה המוקשים של רפובליקת מואב החדשה, לקחה על עצמה כפרויקט חיים, עוד בימי מלוכתו של זרובבל המוחרשי, מלך חרא.

ושם הצטלבו מסלולינו – כלומר לא בחרא, אלא דרך ההיבט הפוסט-היסטורי.

כאשת סיסטם בעילום שם, מדי פעם אני לוקחת על עצמי חלטורות בלתי אפשריות. מצאתי שזו מלאכה שמרעננת את שדות החיטה המנטליים ועוזרת לפשפש בעבר באופן אמפתי, ו-על הבונוסים שבקבלת טיפים בכל הנוגע לחביצת גבינות עיזים – מיותר להכביר מילים, כי לחלוטין ברור שאוצר.

והשנה עוד מתוזמנת העשרה באחוזי השומן – כי לכבוד התיקון החגיגי ועם תום הפרויקט, יוסיפו בני המשפחה – קטנים כגדולים, ברכה שלוחת רסן, על פי נתונים ששלפתי בזרועות של תקווה מהטקסט הרוחניקי של האם הגדולה.

לא רוצה להקדים סוסים לעגלה, אז רק כטיזר – הנין הצעיר טנא, יקריא את הפרק על כובענות בתקופת המקרא. יהיה מרגש.